Rostest-Maskva

Atitikties deklaracijos įforminamos Rusijos sertifikavimo organe ir registruojamos Bendrajame RF deklaracijų rejestre.

Sąrašą prekių kurioms būtina įforminti atitikties deklaracijas patvirtina RF Vyriausybė.

Atitikties deklaracija įforminama tik Rusijos respondento vardu, t.y. Rusijos gamintojo arba pirkėjo atliekančio užsienio gamintojo funkcijas RF teritorijoje vardu. Toks asmuo (Lietuvos įmonės  atveju – Rusijos pirkėjas)  pasirašydamas atitikties deklaraciją prisiima dalį atsakomybės už produkcijos saugą ir kokybę, garantuoja, kad produkcija atitinka RF norminių dokumentų reikalavimus.

 

Kokius dokumentus privalome pateikti atitikties deklaracijos įforminimui?

PĮ ,,Ravisana“ darbuotojai pateiks jums deklaravimui būtinų dokumentų sąrašą. (Įvairių produktų ir gaminių sąrašai skiriasi).

 

Deklaracijos galiojimo laikas.

Deklaracijos galiojimo laikas priklauso nuo kontrakto sąlygų, įgaliojimo termino, turimos sanitarinės epidemiologinės išvados galiojimo termino. Ilgiausias numatytas terminas – 5 metai.

 

Nuo ko priklauso įforminamų deklaracijų kiekis?

Deklaracija kaip ir atitikties sertifikatas gali būti įforminta gaminių grupei remiantis muito kodu, vidiniu RF «ОКП» kodu, GOSTų ir techninių reglamentų reikalavimais, terminiu gaminių apdorojimu (mėsos ir žuvies gaminiams).

 

Kaip greitai įforminama deklaracija?

Deklaracija įforminama – per 3-5 darbo dienas (nuo visų būtinų dokumentų pateikimo sertifikavimo organui).

 

Deklaracijos atsiėmimo vieta?

Deklaracija siunčiama jos gavėjui paštu (jeigu ją atsiimti nėra skubu) arba ją galima atsiimti asmeniškai sertifikavimo organe Rostest-Maskva (Maskvoje). Deklaraciją gauna RF pirkėjas, disponuoja ją visą jos galiojimo laikotarpį ir saugo dar 3 metus kaip griežtos atskaitomybės dokumentą.

 

Ar galima išrašyti atitikties deklaraciją be savanoriško sertifikavimo?

Atitikties deklaracija yra privalomas dokumentas. Be jos išmuitinimas neįmanomas. Atitikties deklaracija galima įforminti be laisvanoriško atitikties sertifikato įforminimo.

 

Kokia tvarka išrašoma atitikties deklaracija, nesant laisvanoriško sertifikavimo?

Deklaracijai įforminti reikia pateikti sertifikavimo organui procedūrai būtinus dokumentus, tame tarpe ir produkcijos tyrimų protokolus (tyrimai atliekami ne ankščiau kaip prieš 6 mėn. iki deklaracijos įforminimo; ,,senesni“ protokolai nepriimami).