Rostest-Maskva

Atitikties sertifikatai įforminami dviejų rūšių:

  • Privalomas atitikties sertifikatas (įforminamas gamintojo vardu; patvirtina produkcijos saugą; naudojamas prekių išmuitinimo procedūrai atlikti; pateikiamas pirkėjui ir prekybos tinklams)
  • Laisvanoriškas atitikties sertifikatas (įforminamas gamintojo vardu; patvirtina produkcijos saugą ir kokybę; pateikiamas pirkėjui; prekybos tinklams)

 

Privalomai sertifikuojama produkciją įtraukta į RF Vyriausybės sprendimu patvirtintą sąrašą.

 

Maisto produktų gamintojų dėmesiui.

Privalomų atitikties sertifikatų įforminimą tam tikriems maisto  produktams reglamentuoja RF Techniniai reglamentai. Privalomieji atitikties sertifikatai įforminami produkcijai:

  • pieno produktai ir pieniniai produktai (2008-06-12 Techninis reglamentas Nr. 88-ФЗ su pakeitimais)
  • sultys, nektarai, gėrimai (2008-10-27 Techninis reglamentas Nr. 178- ФЗ)
  • riebalinė produkcija (2008-06-11 Techninis reglamentas Nr. 90- ФЗ)

 

Kodėl reikalingas laisvanoriškas atitikties sertifikatas?

Dabartinėmis rinkos sąlygomis esant plačiam prekių asortimentui svarbi ne tik prekių reklama, bet yra labai aktualus jų saugos ir kokybės patvirtinimas. Tokį patvirtinimą gali suteikti nešališkos ir nepriklausomos įstaigos (sertifikavimo organo) išduotas dokumentas – laisvanoriško sertifikavimo sertifikatas. Šis dokumentas skirtas gamintojo ir pirkėjo interesams patenkinti. Pirkėjas suinteresuotas būti užtikrintas kad gaus geros kokybės produkciją. Gamintojas suinteresuotas realizuoti padidintos paklausos palyginus su kitų gamintojų analogiškomis prekėmis produkciją.

Laisvanoriškas atitikties sertifikatas  padeda atrasti naujų pirkėjų, išeiti į Rusijos rinką ir įsitvirtinti joje, pakelti prekių konkurencingumą. Jis leidžia ženklinti produkciją papildomu ženklu ir išskirti ją iš panašios produkcijos, suteikia jai pranašumą rinkoje. Toks ženklas informuos pirkėją, kad produkto kokybės rodikliai atitinka gamintojo nurodytoms savybėms ir kad produkcija yra ne tik saugi, bet ir kokybiška, o gamintojas – solidus ir atsakingas. Laisvanoriško atitikties sertifikato turėjimas paskatina sutarčių su Rusijos pirkėjais pasirašymą.

 

Ką reikia žinoti norint sertifikuoti produkciją?

Nuo ko pradėti?

Pirmas žingsnis norint sertifikuoti produkciją – paraiškos pateikimas sertifikavimo organo atstovui PĮ ,,Ravisana“. Pagal įstatymiškai nustatytą sertifikavimo procedūrą paraiška registruojama, atliekamos konsultacijos dėl būtinų produkcijos tyrimų, mėginių atrinkimo aktus patvirtina sertifikavimo organo atstovas, mėginiai priduodami  į laboratoriją tyrimams.

Kokioje laboratorijoje atlikti tyrimus?

Laboratorija turi būti įtraukta į Muitų sąjungos akredituotų sertifikavimo organų ir laboratorijų sąrašą. (Lietuvoje yra tokia laboratorija maisto produktams – Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto laboratorijos departamentas).

Kokius dokumentus ir kokia kalba privalote pateikti sertifikavimui?

Sertifikavimo organas priima dokumentus tik rusų kalba. Gamintojas gali pateikti dokumentus lietuvių kalba ir kitomis kalbomis PĮ ,,Ravisana“. Jie bus išversti į rusų kalbą, iš jų bus suformuota įrodomoji bazė. Sertifikavimui reikalingų dokumentų sąrašą Jums pateiks atsakingas PĮ ,,Ravisana“ darbuotojas (priklausomai nuo produkcijos paskirties reikalaujami skirtingi dokumentai).

Kokiam laikotarpiui galima įforminti atitikties sertifikatą?

Sertifikato galiojimą nustato RF norminiai dokumentai. Dažniausiai sertifikatai įforminami:

  • produkcijos partijai;
  • 1 metams;
  • 3 metams;
  • 5 metams.

Kas įtakoja išduodamų prekių asortimentui sertifikatų kiekį?

Sertifikatas gali būti įformintas gaminių grupei remiantis muito kodu, vidiniu RF «ОКП» kodu, GOSTų ir techninių reglamentų reikalavimais, terminiu gaminių apdorojimu (mėsos ir žuvies gaminiams).

Sertifikato kaina

Sertifikato kaina priklauso nuo produkcijos ir įrašomu į vieną sertifikatą gaminių kiekio. Kainos yra sutartinės.

Sertifikavimo darbų atlikimo trukmė

Sertifikatų įforminimo trukmė – iki 7 darbo dienų nuo visų būtinų dokumentų pateikimo sertifikavimo organui. Nuo mėginių pridavimo tyrimams dienos procedūra gali užtrukti 3-4 savaites (priklausomai nuo laboratorijos užimtumo ir dokumentų paruošimo spartos).

Atitikties deklaracijos įforminamos Rusijos sertifikavimo organe ir registruojamos Bendrajame RF deklaracijų rejestre.

Sąrašą prekių kurioms būtina įforminti atitikties deklaracijas patvirtina RF Vyriausybė.

Atitikties deklaracija įforminama tik Rusijos respondento vardu, t.y. Rusijos gamintojo arba pirkėjo atliekančio užsienio gamintojo funkcijas RF teritorijoje vardu. Toks asmuo (Lietuvos įmonės  atveju – Rusijos pirkėjas)  pasirašydamas atitikties deklaraciją prisiima dalį atsakomybės už produkcijos saugą ir kokybę, garantuoja, kad produkcija atitinka RF norminių dokumentų reikalavimus.

 

Kokius dokumentus privalome pateikti atitikties deklaracijos įforminimui?

PĮ ,,Ravisana“ darbuotojai pateiks jums deklaravimui būtinų dokumentų sąrašą. (Įvairių produktų ir gaminių sąrašai skiriasi).

 

Deklaracijos galiojimo laikas.

Deklaracijos galiojimo laikas priklauso nuo kontrakto sąlygų, įgaliojimo termino, turimos sanitarinės epidemiologinės išvados galiojimo termino. Ilgiausias numatytas terminas – 5 metai.

 

Nuo ko priklauso įforminamų deklaracijų kiekis?

Deklaracija kaip ir atitikties sertifikatas gali būti įforminta gaminių grupei remiantis muito kodu, vidiniu RF «ОКП» kodu, GOSTų ir techninių reglamentų reikalavimais, terminiu gaminių apdorojimu (mėsos ir žuvies gaminiams).

 

Kaip greitai įforminama deklaracija?

Deklaracija įforminama – per 3-5 darbo dienas (nuo visų būtinų dokumentų pateikimo sertifikavimo organui).

 

Deklaracijos atsiėmimo vieta?

Deklaracija siunčiama jos gavėjui paštu (jeigu ją atsiimti nėra skubu) arba ją galima atsiimti asmeniškai sertifikavimo organe Rostest-Maskva (Maskvoje). Deklaraciją gauna RF pirkėjas, disponuoja ją visą jos galiojimo laikotarpį ir saugo dar 3 metus kaip griežtos atskaitomybės dokumentą.

 

Ar galima išrašyti atitikties deklaraciją be savanoriško sertifikavimo?

Atitikties deklaracija yra privalomas dokumentas. Be jos išmuitinimas neįmanomas. Atitikties deklaracija galima įforminti be laisvanoriško atitikties sertifikato įforminimo.

 

Kokia tvarka išrašoma atitikties deklaracija, nesant laisvanoriško sertifikavimo?

Deklaracijai įforminti reikia pateikti sertifikavimo organui procedūrai būtinus dokumentus, tame tarpe ir produkcijos tyrimų protokolus (tyrimai atliekami ne ankščiau kaip prieš 6 mėn. iki deklaracijos įforminimo; ,,senesni“ protokolai nepriimami).