Viena didžiausių Rusijoje ir Europoje bandymų ir sertifikavimo įstaigų ROSTEST-MASKVA yra nepriklausoma ekspertizės organizacija, kuri siekia suteikti pagalba civilizuotam verslui ir garantuoti vartotojų teises.

Nuo 1996 metų Lietuvos rinkoje ROSTEST-MASKVA bandymų ir sertifikavimo paslaugas teikia oficialiai įgaliota įmonė „RAVISANA“.

Mūsų paslaugos:

1. Padedame įforminti produkcijos atitiktį patvirtinančius dokumentus Rusijos ir Muitų Sąjungos rinkoms:

- Privalomas atitikties sertifikatas

-  Laisvanoriškas atitikties sertifikatas

-  Atitikties deklaracija

- Kokybės sertifikatas ,,Rostest-Kokybė“ («Ростест- Качество»)

- Valstybinio registravimo pažymėjimas

- Balneologinė išvada

2. Konsultuojame produkcijos atitikties patvirtinimo klausimais:

- sanitariniai reikalavimai

- tyrimai

- ženklinimas

- Techninių reglamentų ir Gostų, kitų norminių dokumentų reikalavimai

3.   Gamybos ekspertizė

4.   Techninių tekstų vertimas  į rusų kalbą (su patvirtinimu)